Jak používat Strážce spotřeby

Registrace

Nejprve je nutné provést registraci na adrese strazcespotreby.cz/registrace.

Registrace se bude skládat ze 4 kroků:

1. krok: zadání jména a e-mailu kvůli identifikaci. Po zadání správných údajů budete vyzvání k autorizaci kliknutím na odkaz v e-mailu, který Vám okamžitě zašleme.

2. krok: zadání místa pobytu (město, kraj) a výběru, zda chcete hlídat elektřinu a/nebo plyn.

3. krok: nepovinný - zadání detailnějších informací ohledně vašeho dodavatele. Bylo by tedy dobré kdyby jste si připravili fakturu s posledním vyúčtování, kde jsou všechny tyto informace obsaženy. Nic se neděje pokud tyto údaje nemáte k dispozici, systém Vás prozatím otázkou vyzve k obecné definici odběrného místa. Vaše měření bude fungovat ale nebude úplně přesné. Jakmile tyto informace získáte (na vyžádání Vám je dodá váš dodavatel) můžete je zpětně do systému vložit a měření tak zpřesnit.

4. krok: kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT můžete začít měřit Vaší spotřebu s aplikací Strážce spotřeby.

Sledování spotřeby

Po dokončení registrace Vás systém automaticky přesměruje na stránku s přehledy. Na začátku budou veškeré údaje prázdné a to do chvíle, kdy vložíte první stav elektroměru či plynoměru. Vložení se provádí kliknutím na elektroměr nebo plynoměr, po kliku se ukáže okénko s posledním stavem (pokud zadáváme první stav, předchozí zde není) a s polem na nový stav.

Po zkontrolování čísla a potvrzení se okénko zavře a Vy můžete sledovat první změny v grafu. V případě, že jste nám sdělili informace ohledně vašich záloh, můžete začít sledovat průběh čerpání. V dolní části obrazovky také můžete sledovat aktuální ceny dodavatelů.

A co dál: ke konci daného měsíce Vás e-mailem upozorníme, že je vhodné zadat nový stav elektroměru či plynoměru.

Do Strážce spotřeby se můžete přihlásit kdykoli v budoucnu. Budete potřebovat Váš e-mail a vygenerované heslo, které jste obdrželi do Vaší e-mailové schránky po dokončení registrace.

Přejeme příjemné hlídání :)